top of page

PÄÄTÖKSENTEKO SEURAKUNNASSA

Seurakunnanvaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa. Seurakunnan hallintoa ja toimintaa hoitavat seurakunnanvaltuusto, seurakunnanneuvosto, lautakunnat, toimikunnat, kappelineuvosto sekä kirkkoherra ja seurakunnan muut työntekijät.

 

Seurakunnanneuvoston tehtävänä on edistää seurakunnan hengellistä elämää, vastata seurakunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä seurakunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, laillisuuden valvonnasta ja täytäntöönpanosta. Seurakunnanneuvosto valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa ja käyttää sen puhevaltaa, jollei tässä laissa tai kirkkojärjestyksessä toisin säädetä.

Jokaisen seurakunnan esimiehenä on kirkkoherra. Kirkkoherra johtaa seurakunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa tämän lain, kirkkojärjestyksen ja seurakunnan toimielinten päätösten mukaan. Kirkkoherra vastaa siitä, että pyhät toimitukset toimitetaan kirkon perinteen, kirkkojärjestyksen ja muiden kirkollisten sääntöjen mukaan. Kirkkoherran on huolehdittava seurakuntansa uskonnollisesta kasvattamisesta ja seurakuntansa jäsenten sielunhoidosta.

VALTUUSTON JÄSENET 2021-2024

Tanja Leskinen (pj.)

Matti Pulkkinen (1. varapj.)

Markus Happo (2. varapj.)

Kerttu Halonen

Anu Kartovaara

Terhi Saarenoja

Irina Chernyuk

Heikki Santasalo

Mikko Jämsén

Riitta Salonen

Jyri Luonila

Sirkka Uschakoff

Kimmo Nissinen

Tatu Ahponen

Anna Nikula

NEUVOSTON JÄSENET 2021-2024

kirkkoherra Aleksej Sjöberg (pj)

Raija Toivonen

Niina Alhanen

Markus Happo

Anna Kasdaglis

Heikki Santasalo

Henri Suojanen (isännöitsijä)

Raine Vähätalo

Pirkko Kivistö

Jenni Hakkarainen (papisto ja kanttorit)

bottom of page