top of page

PÄÄTÖKSENTEKO SEURAKUNNASSA

Seurakunnanvaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa. Seurakunnan hallintoa ja toimintaa hoitavat seurakunnanvaltuusto, seurakunnanneuvosto, lautakunnat, toimikunnat, kappelineuvosto sekä kirkkoherra ja seurakunnan muut työntekijät.

 

Seurakunnanneuvoston tehtävänä on edistää seurakunnan hengellistä elämää, vastata seurakunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä seurakunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, laillisuuden valvonnasta ja täytäntöönpanosta. Seurakunnanneuvosto valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa ja käyttää sen puhevaltaa, jollei tässä laissa tai kirkkojärjestyksessä toisin säädetä.

Jokaisen seurakunnan esimiehenä on kirkkoherra. Kirkkoherra johtaa seurakunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa tämän lain, kirkkojärjestyksen ja seurakunnan toimielinten päätösten mukaan. Kirkkoherra vastaa siitä, että pyhät toimitukset toimitetaan kirkon perinteen, kirkkojärjestyksen ja muiden kirkollisten sääntöjen mukaan. Kirkkoherran on huolehdittava seurakuntansa uskonnollisesta kasvattamisesta ja seurakuntansa jäsenten sielunhoidosta.

VALTUUSTON JÄSENET 2024-2027

Heikki Santasalo (pj)

Riitta Bister (varapj)

Jaakko Bashmakov (varapj)

Irina Chernyuk

Sanna Joensuu-Salo

Raisa Haq

Arttu Mäkeläinen

Riitta Salonen

Kerttu Halonen

Jenni Hakkarainen

Lassi Nuutinen

Tatu Ahponen

Arja Sigfrids

Terhi Saarenoja

NEUVOSTON JÄSENET 2024-2027

kirkkoherra Aleksej Sjöberg (pj)

Tanja Leskinen

Niina Alhanen

Vesa Hautala

Kimmo Nissinen

Heikki Santasalo

Henri Suojanen (isännöitsijä)

Raine Vähätalo

Sanna Joensuu-Salo

bottom of page