YLEISTÄ LAPSI- JA NUORISOTYÖSTÄ

Nuorisotyö on osa seurakunnan kasvatus- ja opetustyötä. Toiminnan tarkoituksena on tukea lasten ja nuorten kasvatusprosessia sekä vahvistaa heidän ortodoksista identiteettiä niin, että he saavat myönteisen kokemuksen osallisuudesta ortodoksiseen kirkkoon ja löytävät paikkansa seurakunnassamme.

Nuorisotyö.jpg

Lapsi- ja nuorisotyöllä luodaan edellytyksiä kristillisen, ortodoksisen arvopohjan muotoutumiselle ja vahvistumiselle. Seurakunnan nuorisotyö tukee – yhteistyössä kotien kanssa – lasten ja nuorten kasvua lähimmäisistään ja ympäristöstään vastuuta ottaviksi aikuisiksi.

NUORISOTYÖTOIMIKUNTA (TOIMIKAUSI 2021-2022)

Lea Perälä (puheenjohtaja)
Ekaterini Kasdaglis
Valtteri Salo
Heikki Santasalo
Irina Chernyuk

Pappi Tuomas Kallonen

Nuorisotoimenohjaaja Vasili Venkula (sihteeri)

Nuorisotoimen ohjesääntö
Nuorisotyötoimikunnan kokouksen pöytäkirja