top of page

Tampereen ortodoksisen seurakunnan valtuustovaaliehdokkaat 2023

Tampereen ortodoksisen seurakunnan valtuustovaaliehdokkaat esittäytyvät. 

Kysymykset:

1. Millä tavoin olet aktiivinen seurakunnassasi?
2. Mainitse kolme tärkeintä kehityskohdetta omassa seurakunnassasi.
3. Mitä osaamista tuot valtuustotyöskentelyyn?

I vaalialue: Akaa, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Pälkäne, Tampere, Valkeakoski, Vesilahti, ja Ylöjärvi.

Vaalialueelta valitaan yhdeksän edustajaa.

Ehdokas #5 Heikki Santasalo

Ehdokas #6 Tatu Ahponen

Kuva Heikki Santasalo.jpg
Kuva Tatu Ahponen.jpg

1. Kirkossa käymisen lisäksi olen tällä hetkellä seurakunnanvaltuustossa, -neuvostossa sekä diakonia- ja nuorisotoimikunnissa.


2. Akuuteistakaan haasteista ei ole ollut pulaa, ja tämä tuskin tulee muuttumaan tulevalla kaudella.


3. Valtuustotyöstä on kokemusta neljän vuoden ja toimikuntatehtävistä noin kymmenen vuoden ajalta.

1. Olen osallistunut aktiivisesti sekä seurakunnan jumalanpalveluselämään että muuhun toimintaan, kuten Kalliosalmen toimintaan.


2. Lisää matalan kynnyksen toimintaa eri ihmisryhmille, etenkin nuorille aikuisille, joita seurakunnassa on paljon. Lisää lapsi- ja lapsiperhetoimintaa. Enemmän aktiviteetteja Kalliosalmessa, pohdintaa miten toimintaa voisi olla muissakin lähiöissä.


3. Olen ollut valtuustossa jo kaksi kautta, ja minulla on laaja kokemus järjestötoiminnasta myös sen ulkopuolella.

Ehdokas #2 Pia Levonen

1. Käyn aktiivisesti kirkossa ja osallistun seurakuntaopetukseen. Minulle on myös tärkeää tuoda lapsenlapsiani kirkkoon ja antaa heille positiivinen ja elävä kokemus ortodoksisesta elämästä ja jumalanpalveluksesta. Suvantotila ja sen toimintaan osallistuminen on minulle tärkeää. On hienoa, että seurakunnalla on tällaista matalan kynnyksen toimintaa, johon on helppo tulla. Olen mukana siihen liittyen leivontaryhmässä sekä olen tarvittaessa sekä kahvilassa että kirkkokahvilla emäntänä. Olin myös viime paastoaikana järjestämässä EPL-palvelusten jälkeisiä keittotarjoiluja. Käyn myös kirjallisuuspiirissä ja Martat & Mariat -piirissä. Vaasassa asuessani leivoin myös kirkkoleivät.

2. Talouden on oltava kunnossa voidaksemme tarjota seurakuntalaisille palveluksia. Lapsien ja nuorten sekä ruuhkavuosia elävien perheiden saavuttaminen ja tuominen kirkon toimintaan mukaan on tärkeää, sillä heitä tarvitaan kirkon tulevaisuuteen. Oman haasteensa tuo seurakunnan laajuus. Miten tavoitamme kaikki seurakunnan jäsenet ja pystymme tarjoamaan heidän tarvitsemiaan palveluita sekä pitämään heidät ortodoksien kirkon aktiivisina jäseninä. On helppoa erota kirkosta, jos kokee olevansa vain verojen maksaja. Tärkeää on myös huolehtia kirkon työntekijöiden jaksamisesta ja työhyvinvoinnista, jotta he jaksavat tehdä vaativaa työtään.

3. Entisenä Vaasan ortodoksisen seurakunnan työntekijänä minulla on kokemusta seurakunnan taloudenhoidosta ja hallinnosta. Tiedän myös, minkälaista on toimia laajalla, hajallaan olevalla alueella. Esim. uskonnon opetuksen järjestäminen jokaiselle lapselle on haasteellista. Varhaiskasvatuksen opettajana minulla on kokemusta ja näkemystä toiminnasta lasten, nuorten ja nuorten perheiden kanssa.
 

Ehdokas #3 Riitta Bister

Kuva Riitta Bister.jpg

1. Käyn mahdollisimman usein palveluksissa, kuulun "rukoilevaan kirkkokansaan". Monenlainen vapaaehtoistyö on mieluisaa, etenkin diakoniapainotteinen. Olen yksi Suvanto-tilan aktiiveista. Kuulun Diakoniatoimikuntaan.


2. Riittävien resurssien turvaaminen jäsenmäärältään kasvavan seurakunnan tarpeisiin. Diakoniset haasteet, mm.  seurakunnan jäsenet, jotka jostain syystä tuntevat osattomuutta ja yksinäisyyttä, maahanmuuttajat, vanhukset...
Tiedottaminen.


3. Yhteistyötaitoja, yhteisöosaamista, elämänkokemusta. Vapaaehtoisten näkökulman edustaja. Halu tukea seurakunnan perustehtävää ylläpitäviä ja edistäviä ratkaisuja. Avoin mieli myös uuden edessä.

Ehdokas #4 Irina Chernyuk

Kuva Irina Chernyuk.jpg

1. Pidän piirustuskerhoa kerran viikossa, kerhon alussa tai lopussa pidetään pienen rukoushetken, käymme myös kirkon palveluksessa lasten kanssa, kun on mahdollisuus. 
2. Nuoristyö, pienien esityksien tai näytelmien luominen lasten kanssa, jotka ovat omistettu kirkon pääjuhlille; tällaiset pienet esitykset muistetaan koko elämän, sekä vanhempien aktiivinen osallistuminen niissä on tärkeää. Tärkeä osa on myös meidän uskonnostamme puhuminen ja esimerkiksi avun antaminen vanhuksille - monet kaipaavat vahvasti seuraa ja juttelua. Se on myös tärkeä osa koko uskontoa.
3. Yksinkertaisia asioita, kuten esimerkiksi lasten kanssa toiminen ja säädösten tunteminen. Olen myös kolmen kulttuurin välisenä yhteyshenkilönä (Venäjä, Ukraina, Unkari).

Ehdokas #10 Jaakko Bashmakov

Kuva Jaakko Bashmakov.jpg

1. Olen säännöllinen kirkossakävijä ja teen seurakunnalle vapaaehtoistehtäviä. 
2.  
– Diakoniahankkeet & vapaaehtoistehtävät. Niiden ideointi, realistiset toteutussuunnitelmat, matala kynnys tulla mukaan, yksilölliset sitoutumiset…  
– Yhteisöllisyys ja sen arvo. Yhteisö ja yksilö, innostus ja mahdollisuus, eri sukupolvien kohtaaminen...  
– Erityistä tukea tarvitsevien ihmisten huomioiminen ja mukana olon mahdollistaminen (vammaiset, vanhukset, pakolaiset, hankalassa elämäntilanteessa olevat...) 

3. Diakoniatyöhön, vapaaehtoistehtäviin ja viestintään liittyvissä suunnitteluissa mukana oloa. Projektisuunnittelun kokemusta. Erityistä tukea tarvitsevien parissa työskentelystä kokemusta. 

Ehdokas #12 Kerttu Halonen

Kuva Kerttu Halonen.jpg

1. Osallistun kirkkolauluun sen eri muodoissa. Tulin aikoinaan kuoroon, ja sitä kautta olen tutustunut ortodoksisuuteen.


2.a) Ajankohtaista olisi tavoittaa ukrainalaiset ortodoksit seurakunnan alueella. 
  b) Nuorten kanssa tehtävä työ on tärkeää.
  c) Diakonian eri muodot.


3. Maalaisjärkeä.

Ehdokas #11 Saimi Karhinen

Kuva Saimi Karhinen.jpg

1. Olen liittynyt seurakuntaan keväällä kuluvaa vuotta, joten olen vielä jossain määrin tutustumassa seurakunnan eri aktiviteetteihin. Tämä onkin yksi syy jonka vuoksi olen päättänyt lähteä ehdolle valtuustoon. Minut voi tavata sunnuntaisin liturgiasta, kirkkokahveilta, sekä Martat ja Mariat -ryhmästä.


2. Olen syntynyt Kaakonkulmalla, jossa on ortodoksinen hautausmaa. Tämän puuttuminen näin isolta seurakunnalta oli jokseenkin yllätys itselleni ja mielelläni selvittäisin tämän perustamismahdollisuutta.
Lisäksi hallinnonalan ihmisenä haluaisin huolehtia, että seurakunnan talous on terveellä pohjalla, jotta seurakunnalla olisi jatkossakin edellytykset toimia ja voisimme nauttia jumalanpalveluksista, sekä eri kiinteistöjen tuomista mahdollisuuksista kuten Kalliosalmen palveluksista ja Suvantotilan eri kerhoista.
Olen seurannut sosiaalisessa mediassa hashtagia #rohkeastiortodoksi, joka on mielestäni loistava. Pidän tärkeänä, että mielikuvaa ortodoksisuudesta ei luoda ulkoapäin tahoilta, jotka eivät ole mukana seurakunnassa vaan tuomme itse ortodoksisuutta esille.


3. Minulla on vahvaa aiempaa osaamista hallinnonalan työtehtävistä ja taloushallintaan liittyvistä tehtävistä, olen työskennellyt aiemmin mm ratkaisuasiantuntijana. Tällä hetkellä olen myös mukana taloyhtiömme hallituksessa, jossa työn alla on linjasaneeraus ja sen eteenpäin vieminen sovitun aikataulun ja budjetin mukaisesti. Olenkin työskennellyt hyvin erilaisissa työympäristöissä, kuten aiemmin mainitsin hallinnonalalla ja muutama vuosi sitten olen siirtynyt rakennusalalle eri tehtäviin. Yhdistävänä tekijänä näille eri työtehtäville on kuitenkin ollut hyvä paineensietokyky, vuorovaikutustaidot, sekä kyky ottaa vastuuta ja tehdä päätöksiä, koen näiden olevan myös vahvuuteni. Toisin sanoen tekijänainen.
Kiitos ajastasi ja mielenkiinnostasi valtuustovaaleja kohtaan.

Ehdokas #7 Terhi Saarenoja

Kuva Terhi Saarenoja.jpg

1. Toimin lukijana palveluksissa ja olen toiminut seurakuntavaltuutettuna. Aiemmin olen myös vetänyt suomen kielen ja suomalaisen ortodoksisuuden kerhoa venäjänkielisille maahanmuuttajille. Minulle on henkilökohtaisesti myös erittäin tärkeää osallistua kirkossamme palveluksiin ja jumalanpalveluselämään.


2. Hyvä hallinto on tärkeä prioriteetti. Myös hyvä tiedottaminen on seurakunnan toiminnassa erittäin tärkeää. Olen jo aiemminkin nostanut keskusteluun pyhien ihmisten muistamisen seurakunnassamme. Meidän tulisi esimerkiksi muistaa pyhää Johannes Kronstadtilaista, joka on lahjoittanut rahaa kirkkomme rakentamiseen. Tampereen kirkkoon tulisi saada lisää naispyhien ikoneja. Ristisaattoperinne lisättiin juuri hiljattain Elävän perinnön kansalliseen luetteloon. Tampereellakin tulisi järjestää enemmän ristisaattoja, esimerkiksi ristisaatto Kalevankankaan hautausmaalle, jossa toimitettaisiin panihida, olisi hyvä ottaa jokavuotiseksi perinteeksi.


3. Minulla on kokemusta työni ja koulutukseni kautta hallinnon toiminnasta ja olen monikielisen ja -kulttuurisen viestinnän asiantuntija. Lapsiperhearki ja ruuhkavuosien elämä on minulle myös tuttua.

Ehdokas #8 Lassi Nuutinen

Kuva Lassi Nuutinen.jpg

1. Olen toiminut seurakunnassa ponomarina ja lukijana sekä ipodiakonina, jos piispa on ollut toimittamassa palvelusta. Olen ollut kristinoppileirillä asiaohjaajana ja avustavana leiriteologina. Lisäksi olen toiminut kirkon vahtimestarin tuuraajana.

2. a) Kirkossa on pula papeista ja sitäkin enemmän kanttoreista, eikä uupumukselle ole varaa menettää yhtään heistä. Tästä syystä pappeja ja kanttoreita helpottavaa toimintaa on syytä ylläpitää ja kehittää seurakunnassa. Vapaaehtoistoiminta seurakunnassa on ratkaisevan olennaista.


b) Saavutettavuus on tärkeä asia. Viestintäkeinot ovat nykyaikana pirstaloituneet eri ihmisryhmien ja ikäluokkien mukaan. Toiset ihmiset tavoittaa parhaiten Facebookissa, toiset taas Tampereen ortodoksisen kirkon nettisivuilta ja kenties jotkut Aamun Koiton kautta. Nuoret käyttävät eri viestintävälineitä kuin ikääntyneemmät seurakuntalaiset. Mielestäni tulee pohtia, voiko viestintäkeinoja kehittää ja systematisoida.


c) Esteettömyys on olennaista, jotta kaikki halukkaat pääsevät jumalanpalveluksiin ja kirkon palveluiden ääreen. Vaihtoehtoisten luovien keinojen kartoittaminen ja niiden tarve saattaisi silti olla tärkeää, jotta liikuntarajoitteet ja muut esteet eivät estäisi ihmisten avun saantia.


Seurakuntalaisilla tulee olla 1) henkilöt käytettävissä palvelemaan heidän tarpeitaan. 2) Heidän täytyy tietää näistä palveluista, sekä 3) heidän pitää päästä näiden palveluiden ääreen liikuntarajoitteista ja muista esteistä huolimatta. Kirkon tehtävänä on ennen kaikkea auttaa ja palvella ihmisiä. Siksi pidän näitä kolmea kehityskohdetta tärkeinä yllä luetellussa järjestyksessä. 

3. Minulla on pitkä työkokemus kiinteistönhoidosta. Olen suorittanut ortodoksisen teologian kandidaatin tutkinnon Itä-Suomen yliopistossa ja opiskelen nyt maisteriksi. Teologian ohella olen opiskellut työ- ja organisaatiopsykologiaa ja sosiaalipsykologiaa sekä suorittanut kulttuurihistorian perusopinnot (25 op), jotka antoivat perspektiiviä teologisten asioiden käsittelyyn ja tulkintaan.
Uskon, että kokemukseni ja opintoni antavat vakaan perustan seurakunnan hallintoon liittyvissä kysymyksissä antaen monipuolista näkökulmaa erilaisten asioiden hoitoon. Aktiivisuuteni seurakunnassa osoittaa lujaa sitoutumistani seurakunnan elämään.

Ehdokas #9 Jenni Hakkarainen

Kuva Jenni Hakkarainen.jpg

1. Käyn epäsäännöllisen säännöllisesti liturgioissa.


2. Ensimmäiseksi ja tärkeimmäksi kehityskohteeksi koen hengellisyyden vaalimisen sanoissa ja teoissa; myös silloin, kun eteen tulee vaikeita päätöksiä. Luottamushenkilön kuuluu vaalia totuutta ja asialinjaa myös intohimoja herättävissä asioissa. Tällaisia ovat muun muassa henkilövalinnat. Seurakunnan tehtävänä on auttaa ihmisen sielu pelastukseen. Kaikkien muiden rakenteiden, talouden, hallinnon ja muun toiminnan tulee tukea tätä. Hengellisyyden rakentaminen ja hyvän edistäminen tulee aloittaa omasta itsestään. Haluan osaltani pitää huolen siitä, että seurakunnan jäseniä ja sen työntekijöitä ei aseteta vastakkain. 
Tampereen ortodoksisen seurakunnan volyymi on sen verran valtava – ihmisiä ja siten työn tarvetta on niin paljon – että resurssit ovat kovilla. Kokemukseni mukaan, Tampereen alueella lähes kaikki toiminta mikä uutena järjestetään, tulee onnistumaan; tästä esimerkkinä mm. lapsi- ja nuorisotyö, vapaaehtoistyö sekä toiminta ikääntyneille. Näitä toiminnan muotoja on tuettava jatkossakin. Tampereen kirkon tasostaan kuuluisaa kuoroa toivon hyödynnettävän koko seurakunnan laajalla alueella esim. muutaman laulajan lainaamisena tärkeisiin kirkkolaulun tapahtumiin. Näin on aiemminkin tapahtunut.


3. Olen työskennellyt noin 20 vuoden ajan päätoimisesti kirkon tehtävissä; sekä pienissä seurakunnissa että tällaisessa suuremmassa seurakunnassa. Tiedän seurakunnalliset haasteet työntekijän näkökulmasta. Tunnen myös kirkon erityispiirteet ja ajattelutavat. Suurimman osan työskentelyajastani olin mukana seurakunnanneuvostossa hengellisten työntekijöiden edustajana. Sen myötä minulle kertyi kokemusta hallinnosta, vaikka kyseiseen luottamustehtävään kuuluikin läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei päätös- ja äänioikeutta. Jos saavutan valtuustopaikan, tiedostan vastuuni päätöksenteossa. 

II vaalialue: Eurajoki, Honkajoki, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Jämijärvi, Jämsä, Kankaanpää, Karvia, Kihniö, Kuhmoinen, Merikarvia, Mänttä-Vilppula, Nakkila, Parkano, Pomarkku, Pori, Ruovesi, Sastamala, Siikainen, Orivesi, Ulvila, ja Virrat.

Vaalialueelta valitaan kaksi edustajaa.

Ehdokas #13 Riitta Salonen

Kuva II vaalialue 13 Riitta Salonen.jpg

1 Olen Porin seudun tiistaiseuran varapuheenjohtaja ja olen myös aktiivijäsen Pyörösissä ja kirjallisuuskerhossa. Osallistun kirkon palveluksiin.


2 Tärkeää on, että nykyiset toiminnat säilyvät ja ortodoksinen perinne jatkuu. Seurakuntien pitää tehdä yhteistyötä niin, että ei olisi palveluksia samana viikonvaihteena.


3 Pyrin olemaan läsnä kokouksissa.

Ehdokas #14 Mikko Riihimaa

Kuva II vaalialue 13 Mikko Riihimaa.jpg

1. Muutin Porin pyhäkköyhteisön alueelle kesällä Turusta, jossa toimin seurakunnan vakituisena työntekijänä vapaaehtoiskoordinaattorin ja yleisen kirkonpalvelijan titteleillä. Yhteisö oli minulle entuudestaan tuttu ja minut onkin otettu jälleen suurella lämmöllä vastaan; yhteisön osoittaessa minulle luottamuksensa olen lyhyessä ajassa jo ennättänyt toimimaan palveluksissa niin vahtimestarina kuin ponomarina, isännöimään hautajaisia ja kasteita, toimittamaan maallikkopalveluksia, huolehtimaan kirkon kiinteistöstä sekä muilla tavoin osallistumaan yhteisön monimuotoisesta elämästä.

2. Lähestyn kysymystä ensisijaisesti Porin pyhäkköyhteisön näkökulmasta. Nähdäkseni merkittäviä kehityskohteita ovat palvelukset kesäaikaan sekä aukiolo ylimalkaan – ymmärrän käytännölliset haasteet, joihin lukeutuu talousasiat ja papiston loma-ajat, silti selvää on, että yhteisö kaipaa ja ansaitsee suurempaa huolenpitoa kesälläkin. Toisena seikkana mainitsisin kommunikaation seurakunnan ja pyhäkköyhteisön välillä – ei ilmeisesti ole esim. tavatonta, että vasta kastettavan vanhemmat tuovat tulevan kasteen ilmi pyhäkön isännöitsijän suuntaan. Kolmantena asiana toivoisin jonkinlaista laajemman yhteisöllisyyden ja osallisuuden rakentamista koko valtavan seurakunnan alueella siten, ettemme toiminnoissamme keskittyisi ainoastaan omiin paikallisyhteisöihimme.

3. Aiempaa kokemusta valtuustotyöskentelystä minulla ei varsinaisesti ole, joitain aloitteita ja vierestä asioita seuranneen työntekijän näkökulmia lukuun ottamatta. Jonkin verran ymmärrän byrokratian päälle ja siitä mistä en tiedä tai tiedän vain vähän, olen valmis oppimaan lisää.

Ehdokas #15 Arttu Mäkeläinen

Kuva II vaalialue 15 Arttu Mäkeläinen.jpg

1. Yleensä minulle soitetaan silloin kun kirkolla tarvitaan kiinteistöön liittyviä korjaus-/ huoltotöitä, esim. ovien säätöä, listojen korjauksia ja kaikkea mikä liittyy lasiin ja lasittamiseen, juuri nyt on työn alla uusien ikonien asentaminen alttarille, joiden koko on 1 m x 2,2 m. Osallistun myös talkoolaisena monenlaiseen toimintaa ja vahvuus on karjalanpiirakoiden syönti talkoissa.

2. Uusien seurakuntalaisten liittyminen kirkkoon on mielestäni kaikkein tärkein asia, ilman uusia jäseniä meidän oikeaoppisuutemme kuihtuu ajan kanssa kokoon. Tässä on kaksi kohtaa eli syntyvyyden kasvu, mutta mielestäni tärkeämpänä on saada kirkon maine sellaiseksi, ettei uskoa vierastettaisi vaan pidettäisiin luonnollisena paikkana ja yhteisönä, jonne kaikki ovat tervetulleita, tasavertaisina seurakuntalaisina.
Tärkein asia näin paikallisella tasolla, olisi saada oma pappi Porin kirkolle ja tämä on taas riippuvainen edellisen kohdan jäsen määrien kasvusta.

3. Oma vahvuuteni on innovatiivinen ajattelu, myös kuusi vuotta yrittäjänä on antanut käsityksen siitä, miten yhteiskunnan pyörät pyörivät.
 

II vaalialue: Vaasa, Mustasaari, Maalahti, Laihia, Isokyrö, Korsnäs, Närpes, Kaskinen, Kristiinankaupunki, Isojoki, Teuva, Karijoki, Kauhajoki, Kurikka, ja Vöyri.

Vaalialueelta valitaan kaksi edustajaa.

Ehdokas #16 Raisa Haq

Kuva III vaalialue 16 Raisa Haq.jpg

1. Käyn aktiivisesti jumalanpalveluksissa, samalla kyyditsen palveluksiin myös ukrainalaisnaisia, joiden on autottomina hankala päästä kulkemaan.

2. Tärkeimmät asiat ovat: 1. kaikki seurakuntalaiset kokevat kuuluvansa seurakuntaan ja löytävät oman paikkansa siinä, 2. aktiivista toimintaa mahdollisimman monilla eri paikkakunnilla, 3. toiminnan vakaus ja jatkuvuus.

3. Olen toiminut pitkään urheiluseurassa, josta sekä hallitustyöskentely että käytännön ongelmien ratkominen on tuttua. Tällä hetkellä toimin yrittäjänä, jota kautta olen kartuttanut mm. talousosaamista ja laajojen kokonaisuuksien hallintaa. 

Ehdokas #17 Kimmo Nissinen

Nimi: Kimmo Nissinen
Kotikunta: Kauhajoki
Koulutus: MMM Agronomi
Työpaikka ja työtehtävä: Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi, erityisopettaja
Perhe: vaimo ja kaksi lasta
Harrastukset: liikunta, musiikki ja järjestötyö
Ikä: 55 v.

1. Olen toiminut Vaasan ortodoksisen seurakunnan valtuustossa yhden kauden 2000-luvun alkupuolella. Olen tällä hetkellä Tampereen ortodoksisen seurakunnan valtuuston jäsen ja Vaasan ortodoksisen kappeliseurakunnan kappelineuvoston jäsen. 

2. Terveys, perhe ja ystävät sekä työ ovat mielestäni elämän tärkeitä asioita. Itse olen kokenut, että seurakunta ja sen tekemä työ on ollut koko elämän näissä kaikissa asioissa näkyvästi läsnä. Maailmasta on tullut hyvin kiireinen ja kansainvälinen paikka. Silti meidän kaikkien tulisi oppia myös rauhoittumisen taito. 

Tampereen ortodoksisen seurakunnan osalta meidän tulee huolehtia henkilökunnan hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Yhteistyötä Vaasan ortodoksisen kappeliseurakunnan ja Porin ortodoksisen kirkon kanssa tulee edelleen tiivistää ja kehittää. Päätöksentekoprosessien tulee olla hyvin suunniteltuja ja nopeasti toteutettavia huomioiden aina seurakunnan taloudelliset resurssit.

3. Seurakunnan talouden ja hallinnon hyvä hoitaminen vaatii tänä päivänä sen henkilökunnalta paljon työtä. Luottamushenkilöiden tehtävä on tukea heitä tässä työssä. Uskon, että pystyn hyödyntämään omaa ammattitaitoani ja järjestötyössä kertynyttä kokemusta seurakunnan luottamustoimessa, tarttumaan asioihin ja viemään niitä aikataulussa eteenpäin.  

Kuva III vaalialue 17 Kimmo Nissinen.jpg

Ehdokas #18 Arja Sigfrids

Kuva III vaalialue 18 Arja Sigfrids.jpg

1. Olen laulanut kirkkokuorossa v 2000 lähtien. Olin myös aikoinaan seurakunnan neuvostossa kaksi kautta. Olin myös valtakunnan tasolla Ortodoksisten naisten toimikunnassa kaksi kautta sekä Ekumeenisen neuvoston naistoimikunnassa kaksi kautta ortodoksinaisten edustajana. Viimeiset yli 10 vuotta olen toiminut diakoniatyössä sekä vapaaehtoistyön koordinoijana Vaasassa.

2. 
• Meidän olisi hyvä pysähtyä pohtimaan, miten saisimme vielä enemmän lisättyä yhteisöllisyyttä: miten kaikki kokisivat olevansa tervetulleita ja kaikille halukkaille löytyisi pieniä työtehtäviä. Ehkä kirkkokahveilla voisi olla myös teologista keskustelua eri aiheista, tulkkaus monille kielille. Haasteena myös yhteisöllisyyden laajentaminen koko Tampereen alueen seurakuntiin, enemmän yhteisiä tapaamisia myös seurakuntalaisten kesken.
• Monikulttuurisuuden haasteet: miten ylittää kielimuurit ja tukea kotoutumista.
• Kuorotoiminta, kanttoripulan tuomat haasteet ratkaistava jollain tavalla.

3. Psykologina ja työnohjaajana toivoisin keskustelevaa dialogisuutta kokouksiin; tähän uskon voivani vaikuttaa. Myös pitkäaikainen aktiivisuuteni seurakunnan ja kirkon elimissä luo vankkaa pohjaa päätöksenteolle.

IV vaalialue: Kannus, Kokkola, Pietarsaari, Pedersöre, Uusikaarlepyy, Kruunupyy, Larsmo, Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli, Ilmajoki, Seinäjoki, Lapua, Kuortane, Ähtäri, Soini, Alajärvi, Vimpeli, Lappajärvi, Evijärvi, Alavus, ja Kauhava.

Vaalialueelta valitaan kaksi edustajaa.

Ehdokas #19 Sanna Joensuu-Salo

Kuva III vaalialue 19 Sanna Joensuu-Salo.jpg

1. Käyn säännöllisesti liturgiassa Lapualla ja Seinäjoella. Meillä Alajärvellä kokoontuu kodissamme myös ns. Pyöreän pöydän ortodoksiapiiri, johon ovat tervetulleita kaikki ortodoksisesta uskosta kiinnostuneet. Paikalla on aina mahdollisuuksien mukaan pappi tai kanttori, joskus pelkästään me maallikot. Aluksi pidetään rukouspalvelus, jonka jälkeen syödään mieheni Valtterin laittamaa ruokaa ja sen jälkeen on mahdollisuus keskustella ortodoksisesta uskosta. Meidän rannassamme on järjestetty myös vedenpyhityksiä. Järjestämme mieheni kanssa kyytejä liturgiaan.

2. 
a) Resurssien riittävyys. Alue on laaja ja tarpeita on paljon. Pitäisi keksiä tapoja saada lisäresursseja, vaikka talouden raamit onkin otettava huomioon. Työntekijöiden jaksaminen on tärkeä asia.


b) Nuorisotyö. Alueella on ortodoksiseen kirkkoon kuuluvia nuoria ja myös katekumeeniopetuksessa on ollut nuoria yhä enemmän. Yhteyden löytäminen muihin ortodoksinuoriin koko seurakunnan alueella on tärkeää.


c) Pakolaistyö. Kaikki tietävät, että Ukrainasta tulleet pakolaiset tarvitsevat paljon kirkon tukea. Tämä lisää entisestään resurssien tarvetta seurakunnassa.

3. Ehkä tärkeintä tässä yhteydessä on Vaasan kappeliseurakunnan itäisen alueen tarpeiden tuntemus. Alueella on paljon kiinnostusta ortodoksista kirkkoa kohtaan, vaikka meitä kirkkoon kuuluvia onkin vähemmän verrattuna isompiin paikkakuntiin. Seinäjoen rukoushuoneella on ollut tilanteita, että kaikki eivät kunnolla edes mahdu sisälle – mikä on toki positiivinen ongelma!
 

bottom of page